موسسه حقوقی فرتات

آدرس: تهران، میدان انقلاب، خیابان منیری جاوید، کوچه مبین، پلاک 8 واحد 5

  • تلفن تماس دفتر: 21 78 17 66 021  – 83 49 17 66 021  –  85 56 17 66 021
  • واحد آموزش: 45 06 948 0912
  • واحد فروش : 55 06 948 0912
  • تماس با مدیریت: 335 67 47 0912

جهت تماس فرم زیر را تکمیل کنید