موسسه حقوقی فرتات

آدرس: تهران، میدان انقلاب، خیابان منیری جاوید، کوچه مبین، پلاک 8 واحد 5

تلفن تماس دفتر: 21 78 17 66 021  – 83 49 17 66 021  –  85 56 17 66 021

واحد آموزش: 45 06 948 0912

واحد فروش : 55 06 948 0912

تماس با مدیریت: 335 67 47 0912

جهت تماس فرم زیر را تکمیل کنید