اولین دوره غیر حضوری کارشناس مالی و مالیاتی

بدون امتیاز 0 رای
1,000,000 تومان
جلسه اول معرفی، اصول و مبانی مالیاتی ویدئو مدرس این قسمت: خانوم مریم آتشگاه پیش نمایش خصوصی این بخش خصوصی…
1,000,000 تومان
1,000,000 تومان
12%
تخفیف

پانزدهمین دوره جامع مالیات اشخاص حقوقی

بدون امتیاز 0 رای
1,700,000 تومان 1,500,000 تومان
1,700,000 تومان 1,500,000 تومان

سمینار داوری داخلی و مالیات

بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان
250,000 تومان

دومین کارگاه تحریر لوایح مالیاتی

بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان
250,000 تومان
250,000 تومان

ششمین کارگاه اوراق شناسی مالیاتی

بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان

تخصصی ترین کارگاه مالیاتی برای مشاوران و وکلای مالیاتی

250,000 تومان

اولین کارگاه تحریر لوایح مالیاتی

بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان
250,000 تومان